Mapa strony

Zaczarowany Świat Bajek w Rusku

Data opublikowania: 24 października 2019

Autor:
Justyna Potomska
ODL:
Darłowskie Centrum Wolontariatu
Grantobiorca:
Grupa nieformalna Sołectwo Rusko

„Zaczarowany świat bajek” to projekt, który realizujemy w świetlicy w Rusku – w niewielkiej miejscowości liczącej około 250 mieszkańców, leżącej w woj. zachodniopomorskim w Gminie Darłowo.

Głównym celem projektu jest upowszechnianie czytelnictwa, integracja społeczności lokalnej oraz organizacja czasu wolnego mieszkańcom Ruska w okresie jesiennym, dzięki stworzeniu im odpowiednich warunków/miejsca do wspólnych spotkań oraz kreatywnej zabawy przy użyciu książek i elementów bajkowych.

Pierwszy etap projektu polegał na przeprowadzenie zbiórki książek wśród mieszkańców, po to byśmy mogli stworzyć świetlicową biblioteczkę. W zbiórkę czynnie zaangażowała się Gminna Biblioteka Publiczna z Domasławic (sąsiednie sołectwo).

Kolejnym etapem był zakup potrzebnych przedmiotów oraz zagospodarowanie wolnej przestrzeni w świetlicy, w taki sposób, żeby powstał kolorowy i przytulny kącik dla dzieci – w tym celu zakupione zostały mebelki i zabawki. Wszystko zostało sprawnie złożone i zmontowane przez naszych młodych wolontariuszy; samą aranżacją zajęły się natomiast realizatorki projektu.

Chcieliśmy stworzyć przyjazne i kolorowe miejsce spotkań dla dzieci i ich rodziców. Miejsce w którym będzie można poczytać, porysować, pomalować, pograć w gry czy pobawić się zabawkami.

Uważamy, że udało nam się osiągnąć zamierzony cel – obecnie kącik zabaw prezentuje się wspaniale. To puste miejsce wreszcie ożyło i nabrało barw, a dzieci w końcu mają swoją przestrzeń, która idealnie nadaje się do spędzania czasu w przyjaznym i bezpiecznym otoczeniu.

Mając już odpowiednio przygotowane miejsce, możemy zacząć realizować kolejne etapy projektu, czyli przeprowadzić cykl czterech spotkań dla dzieci i ich rodziców/opiekunów. Wszystkie spotkania będą odbywały się w klimacie bajkowym, a główną rolę będą odgrywały w nich książki.