Mapa strony

„Zabawy Bez Prądu” – Urządzenia Elektroniczne Na Bok

Data opublikowania: 3 lutego 2020

Autor:
Paweł Werbowy
ODL:
Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu

Korzystanie z różnego rodzaju elektronicznych urządzeń, zabawek, Internetu, jak również funkcjonowanie w cyberprzestrzeni to nieodłączne elementy dzisiejszych czasów. Odnosi się to także, a może nawet w szczególności, do dzieci. Coraz częściej i coraz trudniej sobie dziś wyobrazić spędzanie przez dzieci wolnego czasu bez elektronicznych urządzeń, zabawek czy Internetu. Na bazie tych spostrzeżeń i refleksji Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego „Dobroć” w Dębicy podjęło się realizacji Projektu pt. „Odłączeni od prądu – naładowani radością”. Głównym celem Projektu było ukazanie, że wciąż możliwe jest spędzanie przez dzieci wolnego czasu w fajny i ciekawy sposób niekoniecznie ‘w towarzystwie’ elektronicznych akcesoriów.

Aby wcielić w życie postawiony cel przeprowadzone zostały warsztaty ukazujące rozmaite pomysły na to, w jaki sposób można zorganizować dzieciom wolny czas, by te mogły spędzać go „odłączone od prądu”, czyli bez korzystania z urządzeń elektronicznych. Przeprowadzone zostały również spotkania z dziećmi, w trakcie których to mogły one spróbować swoich sił w licznych zabawach – ruchowych, konstrukcyjnych, manualnych, edukacyjnych, naśladowczych – oczywiście bez korzystania ze sprzętu elektronicznego.

Dodatkową atrakcją i motywacją dla dzieci był zorganizowany konkurs polegający na przygotowaniu przez nie najciekawszej zabawy „odłączonej od prądu”, czyli takiej, przy której nie korzysta się z urządzeń elektronicznych. W ramach innego z kolei konkursu miały one okazję zaprezentować przygotowane przez siebie prace plastyczne pt. „Zabawa bez prądu”.

Odbiorcami Projektu były nie tylko dzieci, ale także rodzice i opiekunowie. Spotkaniom i zabawom towarzyszyło wiele uśmiechu, zarówno u tych młodszych jak i starszych uczestników, jak również radosna atmosfera, w myśl idei Projektu – „Odłączeni od prądu – naładowani radością”.