Mapa strony

Wygraj Swoje Marzenia – Igrzyska Gier I Zabaw

Data opublikowania: 11 grudnia 2018

Autor:
Iwona Olkowicz
ODL:
Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych „STOPA”

Wygraj swoje marzenia – igrzyska gier i zabaw! Młodzi wśród najlepszych, najlepsi wśród młodych! Młodzi wspólnie pokazali, że sport to radość i zdrowie! 26 września odbyły się rozgrywki sportowe, gdzie liczyła się zabawa a nie wygrana. Poprzedziły je treningi z mistrzami sportu i policjantami. To były wyjątkowe igrzyska!

26.09.2018 roku w ramach projektu „Wygraj swoje marzenia” w Rożyńsku Wielkim odbyły się Igrzyska Gier i Zabaw. Organizatorami było Towarzystwo Miłośników Ziemi Rożyńskiej w partnerstwie z Rewirem dzielnicowych II z Prostek, którzy byli pomysłodawcami projektu, oraz Szkołą Podstawową w Rożyńsku Wielkim, która była gospodarzem Igrzysk. Jednym z celów projektu było pielęgnowanie w dzieciach zapału do sportu.

W czasie realizacji projektu organizatorom udało się nawiązać współpracę wieloma osobami i instytucjami. Swoją pomoc i ogromne zaangażowanie w projekt włożyli dzielnicowi Rewiru Dzielnicowych II z Prostkach Komendy Powiatowej Policji w Ełku, którzy wsparli działania stowarzyszenia i włączyli do współpracy Gminę Prostki. W projekt zaangażowani byli również GKRPA w Prostkach oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminny Ośrodek Kultury. W działania były również ogromnie zaangażowane: Szkoła Podstawowa w Rożyńsku Wielkim, oraz Zespół Szkół w Wiśniowie Ełckim, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prostkach. W projekt także zaangażowali się bardzo dyrektorzy, pedagodzy oraz nauczyciele wychowania fizycznego. Szczególnie ogromnym wsparciem wykazał się Pan Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rożyńsku Wielkim, który stanął na wysokości zadania w pełnieniu roli gospodarza Igrzysk. Swoją obecnością podczas Igrzysk zaszczycił również Wójt Gminy Prostki – Mirosław Orłowski, który ufundował dodatkowe nagrody dla uczestników. Dzięki szerokiej współpracy organizatorzy i partnerzy uzupełniali się, co sprawiło, że realizacja projektu odbyła się na naprawdę wysokim poziomie. Wszyscy organizatorzy i partnerzy mieli wspólny cel – pobudzenie pasji do sportu, aktywne spędzanie czasu wolnego oraz izolowanie młodzieży od ryzykownych zachowań związanych z zażywaniem narkotyków, dopalaczy, alkoholu czy niewłaściwym korzystaniem z Internetu.

Podczas realizacji projektu dzieci bardzo aktywnie i zdrowo spędzały czas wolny. W czasie trwania projektu policjanci wspólnie z wielokrotnym medalistą Viet Vo Dao Adamem Jankowskim przeprowadzili pokazy sztuk walki i samoobrony w trzech szkołach z Gminy Prostki. Uczniowie mogli usłyszeć jak wygląda trening, poznać zasady rywalizacji sportowej i ogólną charakterystykę samego sportu. Mogli również spróbować swych sił w sztukach walki i zmierzyć się z mistrzem. W ramach projektu odbył się również konkurs plastyczny „Mierz wysoko na boisku i w życiu – wygrasz swoje marzenia”. Konkurs poprzedziły pogadanki z pedagogami szkolnymi na temat zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego. Każda ze szkół otrzymała również pakiet materiałów plastycznych do wykonania prac konkursowych.

Same zawody rozgrywane były na poziomie klas 4 – 8 szkoły podstawowej. Każda z klas wystawiała do rywalizacji 2 drużyny mieszane, składające się z 2 dziewczynek i 2 chłopców. W Igrzyskach wzięło udział łącznie 60 uczniów z trzech Szkół Podstawowych z Gminy Prostki, każdą szkołę reprezentowało 20 osób. Każdy uczestnik otrzymał medal, książkę i grę sportową. Dodatkowo każda ze Szkół otrzymała puchar i zestaw nagród. Po zawodach i wręczeniu nagród uczestnicy mieli czas na zjedzenie pysznej grochówki, integrację i odpoczynek w świetlicy.

Projekt dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych Stopa, ze środków PAFW, powiatu ełckiego, miasta Ełk, gminy Ełk, gminy Stare Juchy, gminy Prostki, gminy Kalinowo i gminy Świętajno.