Mapa strony

Wspólne Wędrowanie Po Beskidzkich Szlakach

Data opublikowania: 25 października 2020

Autor:
Izabela Rudzińska
ODL:
Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej
Grantobiorca:
PTTK Oddział Wisła

„Dzieci i Młodzież Na Wiślańskich Szlakach” to najnowszy projekt realizowany przez PTTK oddział Wisła w ramach „Działaj Lokalnie 2020”.

Nasze przedsięwzięcie ma charakter w głównej mierze edukacyjny, ale i prozdrowotny. Naszym celem jest:

  • wyprowadzenie młodego pokolenia z murów,
  • rozbudzenie ciekawości świata,
  • nauka nowych umiejętności,
  • budowanie poczucia własnej wartości poprzez osiąganie małych i dużych sukcesów.

Czas spędzony na wspólnych wędrówkach będzie wprowadzeniem do rozwijania nowych pasji. Dzięki tym wyprawom dzieci i młodzież będą miały możliwość poznać miejscową kulturę, nawiązać nowe znajomości i przyjaźnie, budować pozytywne relacje i otworzyć się na innych ludzi. Nasze działania to zaledwie mała namiastka zmian zachowań, które zaowocują w dorosłym życiu. Zaszczepienie miłości do ojczyzny, do aktywnego spędzania czasu wolnego jest niezwykle cenne w dzisiejszych czasach.

Filmik z projektu dostępny jest na Facebooku.