Mapa strony

„Wrzosowa Kraina” W Zgodzie Z Naturą

Data opublikowania: 12 marca 2018

Autor:
Marta Kucfir
ODL:
Fundacja „Wrzosowa Kraina”

W ramach X Edycji Programu Działaj Lokalnie 2017, w ODL Fundacja „Wrzosowa Kraina”, została uruchomiona opcjonalna ścieżka tematyczna pod nazwą „Wrzosowa Kraina w zgodzie z naturą”.

Celem uruchomienia ścieżki tematycznej była poprawa stanu środowiska naturalnego, ochrona wartości przyrodniczych i krajobrazowych w skali lokalnej przy zaangażowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Pula na ścieżkę tematyczną wynosi 12 000,00 zł.

W ogłoszonym naborze w ścieżce tematyczne zostały złożone dwa projekty łącznie na 9.000,00 zł. Pierwszy projekt  pn. „Bocianim szlakiem ” został złożony i zrealizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Niedźwiedzice. Drugi projekt pn. „Co ze mnie wyrośnie?”-mały park wiejski schronieniem dla ptaków i owadów zrealizowany przez Grupę Odnowy wsi Wierzbowa (GOW) a złożony za pośrednictwem Fundacji Wspierania Turystyki i Rekreacji „Chata”. Oba projekty doskonale wpisały się w założenia ścieżki tematycznej.

Projekt ” Bocianim szlakiem ” zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju miał na celu zadbanie trwałość zasobów przyrodniczych miejscowości Niedźwiedzice dla kolejnych pokoleń. W ramach prowadzonych działań powstała spacerowa ścieżka edukacyjna, miejsca lęgowe dla ptaków tzw. „Wróbelkowo”, tablice dydaktycznych ze zdjęciami ptaków i miejscami ich żerowania, które pozwalają poznać cenne zasoby lokalnego środowiska przyrodniczego i kulturowego. Celem podejmowanych działań było rozwijanie wrażliwości oraz chęci działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego, rozwój turystyki pieszej i rowerowej, zwiększenia ekologicznej świadomości mieszkańców.

W ramach przedsięwzięcia powstała „Skrzydlata Galeria”, w której można zobaczyć prace miejscowych rękodzielników m.in. rzeźby, wyszywane obrazy, prace dzieci nadsyłane na konkurs „ Bocian i jego świat” oraz wiele innych przedmiotów z bocianim akcentem. Utworzono  wypożyczalnię rowerów oraz przeprowadzono warsztaty edukacyjne ” Filcowy Bocian ” wśród dzieci i młodzieży.

Głównym celem drugiego projektu było wiedzy przyrodniczej i świadomości ekologicznej mieszkańców wsi oraz integrację lokalnej społeczności przez wspólne prace na rzecz poprawy jakości środowiska. Działania z udziałem dzieci i młodzieży poprawiły stan bioróżnorodności naszego terenu przy jednoczesnym zagospodarowaniu działki w centrum wsi. Dzieci z świetlicy środowiskowej uczestniczyły z warsztatach zielarskich przeprowadzonych przez Panią Bogusię Naruszewicz z Borówek. Podczas warsztatów na przygotowanym zagonie pod czujnym okiem prowadzącej dzieci posadziły poznane zioła-20 szt. Do nasadzeń zaangażowano także młodzież, która przy wsparciu miejscowego leśniczego nasadziła 20 szt. drzew i krzewów pozyskanych z Urzędu Gminy w Gromadce. Leśniczy dla uczestników projektu wykonujących nasadzenia poprowadził lekcję dendrologii.

W ramach działań wykonano hotelik dla owadów z drewnianych palet wypełnionych materiałem lubianym przez owady oraz budki lęgową dla ptaków. Na przygotowanym terenie postawiono zakupioną tablicę dydaktyczną – pod hasłem ” Lekcja dendrologii”. Dla uatrakcyjnienia parku wykonano dwa ławostoły i dwa stojaki na rowery z bali drewnianych oraz ustawiono kosz na śmieci otrzymany z Urzędu Gminy w Gromadce. Na zakończenie projektu zorganizowano spotkanie integracyjne przy ognisku z udziałem uczestników projektu.