Mapa strony

„Wisienka” W Walce Z Koronawirusem

Data opublikowania: 28 sierpnia 2020

Autor:
Alicja Szczutowska
ODL:
Lokalna Grupa Działania „Brama na Bagna”
Grantobiorca:
Koło Gospodyń Wiejskich "Wisienka" w Wiśniewie

Świetny sposób na walkę z koronawirusem znalazły Panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Wisienki” w Wiśniewie.

Ze środków grantowych zakupiły wyciskarki wolnoobrotowe, sokowirówkę, suszarkę do warzyw i owoców – dehydrator, a także maszynę do szycia. Produkują i promują pakiety odpornościowe tj. m.in. soki, syropy, susze z czarnego bzu, pokrzywy, mniszka lekarskiego, własnych warzyw i owoców. Wszystko jest przygotowywane zgodnie z tradycyjnymi przepisami i tradycją. Panie wykorzystują wiedzę, doświadczenie i lokalne receptury, jakimi dysponują seniorzy wsi Wiśniewo. W ten sposób wspólnymi siłami pomogą zapobiegać chorobom i wzmacniać odporność lokalnej społeczności. Panie z Koła „Wisienka” przekonują  mieszkańców, że warto jest dbać o odpowiedni styl życia i tym samym robić wszystko, aby unikać chorób.

KGW planuje także zorganizować spotkanie podsumowujące projekt, które zachęci mieszkańców Wiśniewa do prawidłowego odżywiania i troski o odporność i zdrowie. Wzmocni to więzi pomiędzy mieszkańcami oraz poczucie potrzeby wspólnoty i współpracy.

Dodatkowo zakup maszyny do szycia umożliwił przygotowywanie maseczek ochronnych. Koło gospodyń dąży do przeciwdziałania negatywnych skutków bieżącej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa. Szyją maseczki dla społeczności Wiśniewa oraz dla pobliskich szpitali, urzędów i służb mundurowych. Planują także przygotowywanie strojów ludowych, obrusów, fartuszków, jednak w obecnej sytuacji epidemicznej priorytetem są maseczki ochronne, które zostaną bezpłatnie przekazane mieszkańcom podczas spotkania podsumowującego projekt.

Podziwiamy zapał i pomysłowość Pań!