Mapa strony

Wirtualne SYNAPSY

Data opublikowania: 28 sierpnia 2020

Autor:
Piotr Pochopień
ODL:
Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia

Grupa Artystyczna SYNAPSY ze Stryszawy działa od kilku lat. To dzieci i młodzież chodząca do szkoły podstawowej i średniej. Przed pandemią organizowała ona wiele ciekawych inicjatyw kulturalnych, jednak ograniczenia epidemiczne spowodowały, że działalność grupy znacznie wyhamowała. Dlatego postanowiono działać w małych grupkach i więcej on-line.

Celem złożonego projektu było utrzymanie młodzieżowej grupy artystycznej w okresie pandemii oraz wyjście z nową ofertą kulturalną do mieszkańców poprzez wykorzystanie internetu.

Projekt który złożono zakładał pracę w małych grupach nad krótkimi filmami, które ukazywać będą postacie związane ze Stryszawą. Kogo konkretnie młodzież ukaże? To tylko ona wybierze podczas spotkań on line, czy – jeśli będzie to możliwe – spotkań „na żywo”.

Aby móc dobrze nagrać filmy, a szczególnie ich dźwięk – zaplanowano do zakupu mikrofony pojemnościowe. Ten zakup pozwolił również na użyczanie sprzętu zaangażowanym w dany film członkom, aby wykorzystywali go w terenie.

Nagrywanie filmików trwa… Przygotowano ich scenariusze, ustalono role oraz działania logistyczne. Filmy będą udostępnione on-line, dzięki czemu zapewne już niedługo zobaczymy efekty synapsowej pracy.