Mapa strony

Warsztaty Kulinarne

Data opublikowania: 28 października 2019

Autor:
Paulina Młyńczak
ODL:
Lokalna Grupa Działania KOLD
We wtorek 2 lipca i w środę 3 lipca br. odbyły się warsztaty kulinarne w ramach projektu pn. „Jak spędzić czas bez technogadżetów?”, które prowadziła p. Danuta Zwolińska pedagog Zespołu Szkół w Pniewach dla dwóch grup – rodziców  i dzieci.
Warsztaty zostały podzielone na dwie części. Pierwsza to wykład podczas którego pani Danuta omówiła zasady zdrowego i racjonalnego odżywiania, które maja wpływ na nasze zdrowie. Wiadomo, że nawyki z lat najmłodszych wpływają na nasze dojrzałe życie, w myśl zasady „jesteś tym co jesz”. W drugiej części warsztatów wspólnie w podgrupach – rodzinach przygotowywano zdrowy posiłek, wykorzystując sezonowe warzywa i owoce. Spotkanie zakończyła wspólna konsumpcja i wymiana doświadczeń z przygotowywania posiłku.
Projekt dofinansowany jest  ze środków Programu „Działaj Lokalnie XI” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolność realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Ośrodek Działaj Lokalnie Lokalna Grupa Działania KOLD. Beneficjentem projektu jest Pniewskie Stowarzyszenie „Perspektywa”.