Mapa strony

Unia Nadwarciańska Informuje: Nabór Zakończony!

Data opublikowania: 2 lipca 2020

Autor:
Natalia Sobolewska
ODL:
Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”

 4 czerwca br. zakończył się nabór wniosków w ramach programu „Działaj Lokalnie” na obszarze objętych działaniem ODL Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”.

W bieżącym naborze  wpłynęło 9 wniosków na łączną kwotę 43 483,00 zł.

Suma przewidziana na granty to 30 000,00 zł.

Złożone wnioski poddane zostały ocenie formalnej a następnie skierowane zostały do oceny  merytorycznej. W celu wyłonienia najciekawszych projektów, złożonych w ramach Konkursu w dniach 01 oraz 05 czerwca 2020 roku w siedzibie Ośrodka Działaj Lokalnie Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” odbyły się posiedzenia Lokalnej Komisji  Grantowej.

Komisja, spośród 9 złożonych wniosków, wyłoniła 7, które otrzymały dofinansowanie.

Łączna kwota przyznanych dotacji to 30 000,00 zł.

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim za złożone wnioski.

LISTA RANKINGOWA

Fundusze na dotacje pochodzą ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”.