Mapa strony

Twórczy Nauczyciele Z Lipnicy Wielkiej – Murowanicy

Data opublikowania: 1 lutego 2019

Autor:
Renata Martyniak
ODL:
Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

Projekt Twórczy nauczyciele… – to projekt, którego ideą było zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom, integracja społeczności lokalanej oraz twórcze i ciekawe poznawanie swoich tradycji, regionu. Wszystko to udało się osiągnąć, dzięki zaangażowaniu całej społeczności lokalnej w tym rodziców, nauczycieli, lokalnych artystów. Realizacja projektu pozwoliła na kreatywne spędzenie czasu i odciągnięcie dzieci od tv, internetu, tabletów, smartfonów. Projekt ten pokazał, że można  inaczej spędzać swój wolny czas, niekoniecznie w sposób nudny, a wręcz przeciwnie interesujący, twórczy i poznawczy. Niestandardowe zajęcia pozwoliły na odkrycie nie tylko swoich zainteresowań, ale także odkrycie i poznanie swojego regionu i tradycji.