Mapa strony

Twój 1% wesprze lokalne marzenia!

Data opublikowania: 29 marca 2021

Autor:
Katarzyna Kunert

Nowy plac zabaw, zajęcia dla osób niepełnosprawnych, stypendia dla ubogich dzieci, zajęcia sportowe dla seniorów, warsztaty robienia ozdób, ścieżki edukacyjne w gminie i tysiące innych – te marzenia może wesprzeć 1% podatku przekazany Ośrodkom Działaj Lokalnie. 

Ośrodki Działaj Lokalnie (ODL), to sprawdzone organizacje pozarządowe, których jakość pracy jest stale monitorowana. To miejsca, w których na pewno uzyskamy fachową pomoc i wiedzę. Od lat stoją na straży prawidłowego wydatkowania pieniędzy i rozliczania się z realizacji działań.

Przekazując 1 procent sprawdzonej organizacji lokalnej z regionu, mamy realny wpływ na zmienianie swojej okolicy na lepsze i pewność, że zebrane w ten sposób środki zostaną wydane na konkretne pomysły bliskie potrzebom mieszkańców. Jednocześnie, wybierając lokalną organizację, łatwiej będzie Ci sprawdzić, na co zostaną wydane pieniądze ze zbiórki – mówi Paweł Łukasiak, prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, która od 20 lat prowadzi Program „Działaj Lokalnie”. 

ODL mają doświadczenie w prowadzeniu lokalnych konkursów grantowych. Zajmują się także działalnością szkoleniową, doradztwem i wspierają wolontariat. By należeć do Sieci ODL, muszą spełniać najwyższe standardy jakości i przejrzystości. To daje pewność, że 1% każdego podatnika zostanie wydany mądrze i odpowiedzialnie. 

Wybierz swój Ośrodek Działaj Lokalnie

37 organizacji pozarządowych, spośród tych które należą do sieci ODL, ma status organizacji pożytku publicznego, co oznacza, że można na ich rzecz przekazać swój 1% podatku.

Wystarczy w zeznaniu podatkowym wpisać numer KRS wybranej organizacji:

Program „Działaj Lokalnie”

„Działaj Lokalnie” jest programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z siecią 78 ODL, mającym na celu aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego poprzez wspieranie projektów obywatelskich. 

Głównym celem Programu jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez projekty obywatelskie, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego.

ODL to organizacje, które prowadzą lokalne konkursy grantowe. Za ich pośrednictwem rozdzielają środki przekazane przez PAFW oraz pozyskane od samorządów, przedsiębiorców i osób prywatnych. Zajmują się także działalnością szkoleniową, doradztwem i wspierają wolontariat. AFRP nadzoruje przebieg tych konkursów. Na podstawie zasad przygotowanych przez PAFW Akademia opracowuje wzory dokumentów, prowadzi szkolenia, konsultacje i doradza ODL, sieciuje je i promuje program „Działaj Lokalnie”.

Więcej o Programie: http://dzialajlokalnie.pl/o-programie/