Mapa strony

The Giving Circle Na Orawie

Data opublikowania: 15 lutego 2018

Autor:
Renata Martyniak
ODL:
Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

Za nami pierwsze wydarzenie The Giving Circle na Orawie. Czas na podsumowanie i ciąg dalszy działań, które będą mogły być sfinansowane dzięki zgromadzonym środkom. To niecodzienne wydarzenie miało miejsce 11 grudnia 2017 roku auli Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce.

To było pierwsze, tego typu wydarzenie w naszym regionie. Wspomogliśmy wspólnie trzy organizacje: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Intelektualnym (koło w Jabłonce), Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Intelektualnym (koło w Rabce) i Warsztaty Terapii Zajęciowej w Odrowążu. Spotkanie okazało się wielkim sukcesem, zgromadziło ok. 200 osób ze społeczności lokalnej w tym nauczycieli, rodziców, członków stowarzyszenia, mieszkańców gminy. Łącznie udało nam się zebrać 10 tyś zł. Wszystkim ludziom dobrego serca jeszcze raz DZIĘKUJEMY!!!! Gdyby nie to wydarzenie wiele osób nie dowiedziałoby się o potrzebach i akcjach wspieranych organizacji, a tym samym nie przekazaliby środków pieniężnych na ten cel. Organizacje zebrane pieniądze przeznaczą na działania integracyjne swoich podopiecznych, w tym wspólne spotkania, a także organizację wydarzeń takich jak warsztaty i wystawy prac swoich podopiecznych.

W celu uatrakcyjnienia eventu odbyły się również występy dzieci ze Szkół Podstawowych z terenu Orawy. Każda z pięciu grup taneczno-muzycznych zaprezentowała swój autorski program, który nawiązywał do tradycji orawskich, w tym tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.