Mapa strony

Szukają Swojego „sposobu Na życie”

Data opublikowania: 15 września 2017

Autor:
Agnieszka Banasik
ODL:
Stowarzyszenie Centrum Młodzieży „Arka”

Projekt „Sposób na życie” grupy z Jastrzębi jest ciekawą propozycją zarówno dla starszych, którzy dzięki zaangażowaniu w warsztaty i działania mają możliwość aktywnego spędzania jesieni życia, jak i młodszych mieszkańców miejscowości, którym przekazywana jest wiedza dotycząca tradycji i zwyczajów ludowych.

„Sposób na życie” w gminie Jastrzębia, realizowany jest w Klubie Seniora od lipca 2017 roku. Pomysłodawcami działań byli beneficjenci, którzy bardzo często z racji wieku, stanu zdrowia, barier komunikacyjnych, sytuacji finansowej i wreszcie odległości od miasta Radomia, nie zawsze mogą czy chcą korzystać z oferty miejskich instytucji kultury.  Pragną oderwać się od stereotypu, babć lepiących pierogi i dziadków siedzących na ławeczce z fajką. Dzięki zaangażowaniu w projekt młodzieży, stworzona została szansa do przełamania tego typu skojarzeń. Projekt zapobiega marginalizacji osób starszych oraz pomaga w realizacji pasji, zachęcając do aktywnego działania.

Od początku realizacji projektu odbyło się kilka spotkań m.in.:

  • spotkanie informacyjne, podczas którego uczestnicy poznali cel projektu,  główne założenia, a także zakres programowy,
  • warsztaty robienia kwiatów z bibuły, których sztuka zdobnicza wymaga czasu, cierpliwości i precyzji, ale także daje mnóstwo satysfakcji, gdy widoczne są końcowe efekty pracy,
  • wyjazd do kina w Radomiu na film pt. „VOLTA”.

Wszystkie działania odbyły się w ramach projektu „Sposób na życie” realizowanego przez Grupę Nieformalną przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębi, w ramach Programu „Działaj Lokalnie” X.