Mapa strony

Szkolenie dla Ośrodków Działaj Lokalnie

Data opublikowania: 18 marca 2021

Autor:
Katarzyna Kunert

W dniach 11-12 marca 2021 roku w formie wirtualnej odbyło się szkolenie dla przedstawicieli Sieci Ośrodków Działaj Lokalnie. Podczas dwóch intensywnych dni zdobywali oni wiedzę i umiejętności, przydatne w codziennych działaniach na rzecz rozwoju lokalnych społeczności, z uwzględnieniem potrzeb i wyzwań związanych z pandemią COVID-19. W wydarzeniu, za pośrednictwem platformy Hopin, wzięło udział łącznie blisko 170 osób.

Uczestników przywitała Joanna Lempart, dyrektor programowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, która podziękowała Ośrodkom Działaj Lokalnie za skuteczne motywowanie lokalnych społeczności do działania, pomimo trudności związanych z pandemią Covid-19. Była to również okazja do oficjalnego powitania trzech nowych ODL, które właśnie dołączyły do Sieci – są to: 

Lokalna Grupa Działania Kraina Dinozaurów z Ozimka (województwo opolskie)

Lokalna Grupa Działania Zakole Dolnej Wisły z Kijewa Królewskiego (województwo kujawsko-pomorskie)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich z Trzebnicy (województwo dolnośląskie)

 W swoim wystąpieniu Dyrektor Lempart wspomniała o nowej ścieżce tematycznej Programu – Działaj Lokalnie i ekologicznie, a także o będącym odpowiedzią na  trudny czas pandemii pakiecie antykryzysowym, który będzie kontynuacją oferty dla Ośrodków Działaj Lokalnie w ramach bieżącej edycji Programu.

„Nie pozostajemy obojętni na to, co dzieje się od roku i co dominuje życie nas wszystkich” – mówiła Dyr. Lempart Mówiła też o możliwości uzyskania pomocy w ramach II edycji Funduszu Wsparcia dla Organizacji Pozarządowych i Instytucji Obywatelskich Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, który będzie się koncentrował na przeciwdziałaniu skutkom pandemii w zakresie edukacji i wsparcia rozwoju społecznego dzieci i młodzieży.

Następnie głos zabrał Paweł Łukasiak, prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, który opowiedział o trzech filarach, na których Program „Działaj Lokalnie” będzie opierał się w najbliższej edycji. Pierwszy z nich to Fundusz „Stabilność i Rozwój”, w ramach którego będzie udzielane wsparcie dla ODL na rozwój zasięgu geograficznego i rozwój współpracy z samorządami poprzez lokalne programy regrantingu. Natomiast dwa pozostałe filary to kampania „Odmrażamy społeczną energię” oraz digitalizacja Programu.

„Bardzo nam zależy, żeby budować stabilne podstawy Programu, ale też wpływać na jego rozwój” – Prezes Łukasiak mówił jak ważne jest docieranie do nowych organizacji oraz  darczyńców i współpraca z samorządami lokalnymi, co umożliwi rozkwit aktywności obywatelskiej w zupełnie nowych środowiskach. 

Następnie uczestnicy wysłuchali wykładu pt. „Naukowo o pandemii”, autorstwa dr Anety Afelt, geografki z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW; członkini Interdyscyplinarnego zespołu doradczego ds. COVID-19 w Polskiej Akademii Nauk. W swoim wystąpieniu wyjaśniła w jaki sposób koronawirus SARS-CoV-2 przedostał się ze zwierząt na ludzi, w jaki sposób dalej się rozprzestrzeniał , a także jakie są perspektywy dotyczące przyszłości. Zwróciła przy tym uwagę, że pandemia jest nie tylko ogromnym zagrożeniem, ale też wielką szansą na rozwój technologiczny i społeczny, który może doprowadzić do wdrożenia modelu nowoczesnej gospodarki, opartej na wiedzy.

Następnie Tomasz Schimanek, ekspert ARFP, przybliżył uczestnikom tematykę regrantingu od strony prawnej, a następnie poprowadził debatę z udziałem samorządowców, poświęconą doświadczeniom związanym z wdrażaniem i stosowaniem tego mechanizmu współpracy JST i NGO. W dyskusji wzięli udział Krzysztof Zacharzewski, Burmistrz Złocieńca oraz Sebastian Nabrzeski, Sekretarz Gminy Zaleszany. Ostatnim punktem pierwszego dnia szkolenia była druga debata, którą moderował Paweł Łukasiak. Prezes ARFP porozmawiał z przedstawicielami ODL: Stanisławem Baską, Anną Jafernik i Lucyną Sobańską o dobrych praktykach, związanych z rozszerzaniem zasięgu geograficznego.

Podczas drugiego dnia szkolenia uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się więcej na temat digitalizacji w „Działaj Lokalnie”. Paweł Zań, koordynator Programu, opowiedział o planach związanych z elektronicznym podpisywaniem umów i modernizacją generatora, wymienił również działania związane z realizacją lokalnych konkursów grantowych, które ODL mogą z powodzeniem realizować w formie zdalnej. W nawiązaniu do wystąpienia Pawła Zania, Jarosław Handke, przedstawiciel firmy Autenti, zaprezentował platformę umożliwiającą zdalne podpisywanie umów.

W kolejnej części szkolenia odbyło się sześć warsztatów i wykładów, w ramach dwóch równoległych sesji. 

Uczestnicy pierwszej z nich wspólnie z Olą Chodasz (Fundacja Rozwoju „Dobre Życie”) zastanawiali się jak oswoić hybrydowy świat. Następnie Oskar Grochowalski (Zdalna Fundacja) opowiedział o zarządzaniu zespołami rozproszonymi, a Maciej Dębski (Fundacja „Dbam o mój zasięg”) poruszył temat higieny pracy online.

W drugiej sesji odbyła się rozmowa Pawła Łukasiaka z przedstawicielami ODL o dobrych praktykach z zakresu aktywizacji społeczności lokalnych w czasie pandemii. W dyskusji wzięli udział: Monika Bojanowicz, Marta Czerwińska, Dorota Lenarczyk i Bożena Pełdiak. W dalszej kolejności Irena Jazukiewicz i Magdalena Noszczyk (Fundacja WWF Polska) zaprezentowały narzędzia przydatne w prowadzeniu edukacji ekologicznej, a Patrycja Ajanidis i Joanna Skowrońska (Allegro) omówiły proces zakładania zbiórek na portalu Allegro Lokalnie.