Mapa strony

Szkoła Wysokich Lotów – Lewitujące Warsztaty Fotograficzne w Górowie Iławeckim

Data opublikowania: 25 maja 2020

Autor:
Monika Szóstek
ODL:
Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”

Nazwa realizatora: Fundacja Zdanowicz Be Creative – Kreatywna Moc Pomagania
Czas trwania projektu: 05.08.2019 r. – 31.12.2019 r.
Miejsce realizacji projektu:  Górowo Iławeckie

Projekt pn. „Szkoła wysokich lotów – lewitujące warsztaty fotograficzne” to tytuł projektu realizowanego przez Fundację Zdanowicz Be Creative – Kreatywna Moc Pomagania, której głównym zadaniem było stworzenie przestrzeni, w której można rozwijać wiedzę, wyobraźnię, pasję, zdobywać nowe umiejętności i doświadczenia.

Projekt był realizowany w Górowie Iławeckim. Celem projektu było rozwijanie kreatywności, pasji, wrażliwości, aktywnych postaw oraz zainteresowania kulturą i pięknem otaczającego świata, a także integracja i wzmacnianie wiary we własne możliwości .
Zorganizowanie warsztatów fotograficznych i wystawy fotograficznej stworzyło możliwość uczestnictwa w inicjatywie, która uczyła bycia aktywnym, stymulowała postawy twórcze, wspomaga rozwój osobisty, rozwija zainteresowania nauką, techniką, fizyką, sztuką, kulturą oraz historią. Przez „lewitację” nawiązano do tematu wolności i 30. rocznicy przemian demokratycznych w Polsce, wykorzystane flagi i symbole UE i NATO pozwoliły na przeprowadzenie ciekawych rozmów o rocznicach.

Co projekt zmienił w lokalnej społeczności?
Zachęcił uczniów i ich opiekunów do aktywności, szukania różnorodnych pomysłów, czerpania inspiracji z otaczającego nas świata, do udziału w życiu kulturalnym i społecznym.
Projekt przyczynił się do integracji młodzieży i nauczycieli oraz mieszkańców Górowa Iławeckiego. Pozwolił zdobyć ogrom nowych doświadczeń i umiejętności. Wpłynęło to na rozwijanie zainteresowań m.in. fotografią, filmem i reportażem. Udział w warsztatach stał się wspaniałym doświadczeniem, być może stał się pierwszym krokiem do zdobycia zawodu fotografa.