Mapa strony

Szkoła Animacji

Data opublikowania: 28 lutego 2019

Autor:
Artur Rajkowski
ODL:
Fundacja Pokolenia

W 2018 roku Fundacja Pokolenia zorganizowała Kurs Animacji 2.0, czyli pierwszy w regionie kurs podnoszący kwalifikacje społeczne osób działających na rzecz dobra wspólnego.

Kurs Animacja 2.0 obejmował cykl szkoleniowo-warsztatowy oraz trening interpersonalny. Zaangażowano aż 7 trenerek, przeprowadzono 60h treningu interpersonalnego, 64h warsztatów i 80h doradztwa.

Podczas otwartego naboru 16 uczestników i uczestniczek zostało wybranych spośród aktywnych osób zamieszkałych na terenach wiejskich powiatu tczewskiego. Dzięki kilkunastogodzinnym spotkaniom uczestnicy i uczestniczki poznali nowe narzędzia animacyjne, wzmocnili swoje kompetencje społeczne, animacyjne oraz liderskie a przede wszystkim wymienili się doświadczeniami (sukcesami i porażkami). Ponadto stworzyli zupełnie nową, bardzo zintegrowaną grupę, zorientowaną na pobudzanie lokalnych wspólnot do działania. Siła Animacji 2.0. odzwierciedliła się także w programach grantowych, w ramach których wpłynęły wnioski o wsparcie inicjatyw reprezentowanych przez uczestników i uczestniczki kursu (Działaj LokalnieAkumulator Społeczny).

„Kurs powstał z potrzeby podniesienia kompetencji lokalnych liderów/liderek, animatorów/animatorek, aktywistów/aktywistek w powiecie tczewskim. Zdiagnozowaliśmy, że brakuje dla nich możliwości rozwoju wykraczających poza merytoryczne podstawy realizowania i rozliczania projektów. Większość osób aktywnych w społecznościach nie ma także umiejętności przekazywania odpowiedzialności i wspierania nowych liderów/liderek. Obserwowaliśmy, że często prowadzi do ich „wypalenia”, a w efekcie do zaniku działań społecznych. Uczestniczki i uczestników wyłoniliśmy podczas indywidualnych spotkań rekrutacyjnych. Grupa była bardzo różnorodnaze względu na doświadczenie, obszary działań, wiek, wykorzystywane metody, grupy w których działają.” – Komentuje Emilia Garska, koordynatorka projektu.

Relacje Animatorek i Animatorów 2.0 udowadniają jak ważnym elementem działań jest sieciowanie i wsparcie (użyczanie sprzętu, pomoc graficzna, wsparcie merytoryczne, wspólna realizacja wydarzeń, pomoc organizacyjna – to wszystko zadziało się i dalej dzieje się w ramach Animacji 2.0, chociaż oficjalnie zajęcia dobiegły końca. Mało tego, sieciowanie poszerza krąg, obejmując całe lokalne społeczności). Końcowym efektem kursu było opracowanie portfolio, które zebrało w pigułce nabytą wiedzę, sprecyzowało cele oraz w atrakcyjny sposób przedstawia sylwetki animatorów i animatorek.

Koszt całego przedsięwzięcia to 50 tysięcy złotych, finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.