Mapa strony

Nie święci Garnki Lepią – Podsumowanie Działań

Data opublikowania: 7 lutego 2020

Autor:
Małgorzata Kosińska
ODL:
Nidzicki Fundusz Lokalny

Projekt pt. ,,Nie święci garnki lepią” realizowany był w czterech miejscowościach: Wikno, Jabłonka, Kamionka, Natać. Odbiorcami projektu były osoby dorosłe i dzieci z powyższych miejscowości.

Celem projektu było odtworzenie i promocja dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur oraz zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu garncarstwa, czemu miały służyć warsztaty  z lepienia w glinie, malowania na szkle, malowania kamieni i wizyta studyjna do Manufaktury Bolesławiec –  zakładu z długą tradycją, produkującego ceramikę znaną na cały kraj i w świecie.  W projekcie wzięło udział wielu rodziców z dziećmi co wpłynęło na zacieśnienie pozytywnych relacji oraz możliwość spędzenia wspólnie czasu wolnego w sposób niekonwencjonalny, rozwinięcie zdolności manualnych, odkrycie talentów. Wizyta studyjna miała na celu zdobycie większej i bardzo rzetelnej wiedzy z zakresu tradycyjnych metod zdobienia ceramiki, cel ten został w pełni zrealizowany.