Mapa strony

„Świadek Koronny”, Czyli Jak Nie Bać Się Wirusa!

Data opublikowania: 13 stycznia 2021

Autor:
Anna Jafernik
ODL:
Żywiecka Fundacja Rozwoju

Projekt „Świadek koronny”, realizowany przez Fundację Wspierania Kultury i Sztuki „Kuźnia Sztuki” skierowany był do uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 Specjalnej w Łodygowicach oraz grupy seniorów z żywieckiego Domu Pomocy Społecznej.

Celem była artystyczna aktywizacja dwóch wspominanych grup, podtrzymanie więzi społecznych i „odczarowanie” rzeczywistości w pandemii – oswojenie strachu oraz wzbudzenie pozytywnych emocji.

W ramach działań projektowych przeprowadzono cztery warsztaty plastyczne, podczas których zostały nagrane filmy instruktażowe obrazujące przygotowania, przebieg zajęć oraz efekty pracy. Zrealizowano zajęcia zdobienia maseczek (malowanie, zdobienie przy pomocy szablonów i odbijanych liści), tkanie stworków przypominających model Covid-19, wykonanie fantazyjnych nakryć głowy- koron, modelowanie z masy papierowej masek ukazujących różne stany emocjonalne (przedstawienie mimiki twarzy). Nagrane filmy następnie zostały przedstawione uczestnikom zajęć terapeutycznych – mieszkańcom DPS w Żywcu, którzy w oparciu o nie wykonali swoje prace. Aktualna sytuacja epidemiologiczna nie pozwoliła, aby obie grupy, które wcześniej kilkukrotnie odbywały wspólne zajęcia, mogły się bezpośrednio kontaktować.

Dzięki nagranym filmikom, udało się przeprowadzić zaplanowane działanie w dwóch równoległych grupach, zachowując obowiązujące zasady. Prace wykonane przez młodzież zostały zabrane przez uczestników do swoich domów, z kolei prace wykonane w Domu Pomocy Społecznej są przedstawione w formie wystawy. Seniorzy zamiast masek z masy papierowej wspólnie wykonali postać „Stracha na wirusy”- dużą instalację (2 metry wysokości), nawiązującą do stylistyki stracha na wróble.

Warto zaznaczyć, że w przypadku tych działań projektowych, to dzieci były mistrzami, a seniorzy – ich uczniami!

Warsztaty dały uczestnikom dużo satysfakcji, nauczono się nowych technik. Filmy instruktażowe mogą być wykorzystane do przeprowadzenia kolejnych warsztatów z nowymi grupami uczestników, nie tylko na terenie Żywiecczyzny.