Mapa strony

Strażacy W Walce Z COVID-19

Data opublikowania: 7 kwietnia 2021

Autor:
Dorota Goetz
ODL:
Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór

Zaangażowanie społeczne, dzielenie się zasobami na rzecz dobra wspólnego, jakim jest bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich mieszkańców miasta to cele projektu Ochotniczej Straży Pożarnej ze Szklarskiej Poręby. Strażacy zaangażowali się na rzecz lokalnej społeczności, przekazując mieszkańcom bezpłatnie środki ochrony osobistej.

W ramach projektu zakupiono i rozdystrybuowano wśród mieszkańców Szklarskiej Poręby środki ochrony osobistej (maseczki – 450 sztuk i rękawiczki ochronne – 7600 sztuk) niezbędne w dobie walki z COVID-19. Część zakupionego w projekcie wyposażenia trafiła bezpośrednio do mieszkańców miasta, część przekazana została 25 strażakom-ochotnikom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Szklarskiej Porębie, którzy, na co dzień walczą ze sutkami pandemii, m.in. poprzez ozonowanie ulic miasta oraz dezynfekcję budynków użyteczności publicznej i najczęściej obleganych miejsc w mieście.

W rezultacie wzrosła aktywizacja społeczna na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Szklarskiej Poręby, wiedza i świadomość na temat zagrożenia i niebezpieczeństwa, jakim jest COVID-19, a także podniesione poczucia wspólnoty: (w dobie pandemii nikt nie jest pozostawiony sam sobie, wspieramy się nawzajem.

Wszystkie działania odbyły się w ramach projektu „Strażacy w walce z COVID-19”, dofinansowanego ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce praz Ośrodek Działaj Lokalnie LGD Partnerstwo Ducha Gór.