Mapa strony

STRAŻACY I ICH MISJA W STRASZĘCINIE

Data opublikowania: 31 grudnia 2021

Autor:
Paweł Werbowy
ODL:
Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu

„Młodzi, kompetentni, odważni – Liderzy OSP”, pod takim tytułem realizowany był projekt Działaj Lokalnie 2021 przez Ochotniczą Straż Pożarną w Straszęcinie. Jego celem było pokazywanie i promowanie działań OSP wśród młodszych i najmłodszych członków lokalnej społeczności.

Zadanie to wzięli na siebie strażacy ze Straszęcina, mając świadomość jak ważna i potrzebna dla lokalnej społeczności jest misja strażacka.

Impulsem do podjęcia działań stało się słabnące wśród młodzieży zainteresowanie i chęć uczestnictwa w Ochotniczej Straży Pożarnej, dostrzegalne w ostatnim czasie. Chcąc zainteresować i zachęcić młodszych oraz najmłodszych członków społeczności do poznania Ochotniczej Straży Pożarnej, podjęte zostały działania edukacyjne, inspirujące, pobudzające do aktywności, pozwalające na nawiązywanie i umocnienie wzajemnych relacji, jak i nabieranie potrzebnego doświadczenia.

W tym celu przeprowadzone zostały działania pokazowe, a także zajęcia praktyczne związane z aktywnością strażacką, wizyta studyjna w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej, czy też warsztaty liderskie, pokazujące możliwości stojące przed liderami OSP. Towarzyszyła temu akcja społeczna kierowana do lokalnej społeczności, wskazująca na rolę i znaczenie Ochotniczej Straży Pożarnej w życiu codziennym. Wszystkie te działania nakierowane były na aktywizację, przede wszystkim młodzieży i dzieci, dla dobra społeczności lokalnej, z którą to nierozłącznie wiąże się misja strażacka