Mapa strony

Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” wydało folder „Dobre praktyki”

Data opublikowania: 15 marca 2021

Autor:
Natalia Sobolewska
ODL:
Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”

Piękne zdjęcia, ciekawe opisy projektów i mnóstwo społecznej energii – taki jest folder „Dobre praktyki” Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”. Organizacja pokazała w nim projekty zrealizowane w ciagu ostatnich trzech lat na terenie siedmiu gmin: miejskiej Słupca, wiejskich: Słupca, Zagórów, Lądek, Strzałkowo, Powidz, Ostrowite.

Dzięki możliwości realizowania oddolnych inicjatyw mieszkańcy się aktywizują, współtworzą lokalną przestrzeń i społeczeństwo. Projekty są często inspiracją do podejmowania kolejnych działań – mówi Natalia Sobolewska, koordynatorka programu.

Organizacja od 2018 roku dofinansowała 19 projektów. Kwota udzielonych dotacji to 61 821,00 zł. Projekty obejmowały działania z zakresu: ekologii, edukacji, pierwszej pomocy, kultury, lokalnej tradycji, przeciwdziałaniu Covid 19

Zachęcamy do zapoznania się z PUBLIKACJA