Mapa strony

Stowarzyszenie Lider Zielonej Wielkopolski podsumowało II edycję konkursu grantowego

Data opublikowania: 15 marca 2021

Autor:
Grzegorz Wiśniewski
ODL:
Lider Zielonej Wielkopolski

Mimo pandemii i ograniczeń z nie związanych, aż dziesięć projektów, otrzymało dofinansowanie od Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski. Była to druga edycja konkursu grantowego tego Ośrodka Działaj Lokalnie w ramach programu. 

Omawiane 10 organizacji pozarządowych otrzymało od ODL Lider Zielonej Wielkopolski dofinansowanie w wysokości 28 431,75 zł przy finansowym wkładzie własnym organizacji w wysokości 3 137,60 zł i niefinansowym wkładzie w kwocie 12 410,00 zł, co dało razem wykonanie zadań w ramach realizowanych grantów na poziomie 43 979,35 zł.

Wszystkie projekty pomimo trudności związanych z panującą sytuacją zostały zrealizowane z sukcesem! Cieszymy się bardzo i liczymy na dalsze zaangażowanie organizacji pozarządowych w niwelowanie skutków pandemii – mówi Grzegorz Wiśniewski, koordynator ds. promocji LGD.