Mapa strony

Stawiamy Na Zieleń w Wygiełzowie

Data opublikowania: 7 października 2019

Autor:
Monika Marks
ODL:
Stowarzyszenie Dobroczynne „Razem”

Ochotnicza Straż Pożarna w Wygiełzowie zakończyła realizację projektu pt. „Stawiamy na zieleń”, podczas którego uczestnicy brali udział w różnego rodzaju warsztatach. Podczas pierwszego spotkania mieszkańcy zdobyli wiedzę z zakresu podstawowych kompozycji zieleni, poznali sposoby łączenia funkcjonalności i estetyki, zasady doboru roślin, nabyli umiejętności sadzenia i pielęgnacji roślin oraz jakie zastosować nawodnienie.

Na kolejnym warsztacie odbyło się powiązanie nabytej wiedzy podczas pierwszego spotkania z praktyką. Prowadzący warsztat na placu strażackim doradzał jak i gdzie sadzić poszczególne gatunki roślin, krzewów i drzew. Tego dnia  przygotowano również stanowiska pod nasadzenia oraz powstał wspólny wizualny projekt dotyczący miejsca i sposobu sadzenia roślin, krzewów oraz drzew.

Ponadto podczas każdego spotkania nie zabrakło poczęstunku w postaci wypieków, który przygotowały uczestniczki projektu.

Ostatnim elementem projektu było wspólne zasadzenie roślin i krzewów w zaplanowanych miejscach oraz biesiada kończąca projekt, na której można było usłyszeć tradycyjną muzykę narodową na żywo, m.in. poloneza oraz mazura.