Mapa strony

Spotkanie Sieciujące w Świeciu

Data opublikowania: 3 lutego 2021

Autor:
Anna Urban
ODL:
Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości”

21 grudnia 2019 r odbyło się  spotkanie online sieciujące grantobiorców Programu Działaj Lokalnie którzy realizowali swoje projekty na terenie powiatu świeckiego, na którym podziękowaliśmy wszystkim za współpracę, sumienną realizację projektów Działaj Lokalnie. Ponadto, reprezentanci grup nieformalnych oraz stowarzyszeń mieli okazję do wymiany doświadczeń i przybliżenia tematyki realizowanych przez siebie projektów.

Dodatkowe wsparcie finansowe na realizacje Programu pochodziło od:

– Mondi Świecie S.A.

– Powiat Świecki

Niezmiernie cieszy nas fakt, że część grantobiorców już mówi o chęci kontynuowania projektów oraz podejmowaniu się nowych wyzwań mających na celu dalsze wyzwalanie społecznej energii.

Dziękujemy za współpracę i życzymy dalszych sukcesów.