Mapa strony

Spotkanie Regionalne Ośrodków Działaj Lokalnie Z Województw Dolnośląskiego, Wielkopolskiego Oraz Lubuskiego

Data opublikowania: 10 stycznia 2019

Autor:
Marta Kucfir
ODL:
Fundacja „Wrzosowa Kraina”

W dniach 23 i 24 listopada br. Fundacja Wrzosowa Kraina zorganizowała Spotkanie Regionalne Ośrodków Działaj Lokalnie regionu 4 obejmującego województwa dolnośląskie, wielkopolskie oraz lubuskie. W spotkaniu uczestniczyli prezesi, koordynatorzy, przedstawiciele następujących Ośrodków Działaj Lokalnie: Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania, Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy, Stowarzyszenie Kraina Łęgów Odrzańskich,  Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Granica” , LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA KOLD, Fundacja „Razem Możemy Więcej” przy Domu Dziecka w Kłodzku oraz gospodarze Fundacja Wrzosowa Kraina.

Spotkanie otworzyła Prezes Fundacji Wrzosowa Kraina Barbara Sulma,  następnie uczestników przywitali Paweł Zań – koordynator Programu reprezentujący Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Koordynator Programu Działaj Lokalnie na terenie Wrzosowej Krainy Marta Kucfir. W pierwszy dzień spotkania mieliśmy przyjemność gościć w Hotelu i Restauracji Chata Karczowiska

Uczestnicy spotkania wzięli udział w zaplanowanym, bardzo inspirującym szkoleniu dotyczącym współpracy międzysektorowej ngo z samorządami, w szczególności zasad wprowadzania mechanizmów współpracy finansowej opartej na regrantingu poprowadzonym przez Panią Agnieszkę Dudek z Ośrodka Działaj Lokalnie Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS z Myślenic.

Ważnym elementem spotkania regionalnego była dyskusja o sposobach realizacji programu w odniesieniu do regulaminów i zasad finansowania, omówienie dobrych praktyk współpracy z grantobiorcami, rozmowa na temat problemów i sukcesów w działalności bieżącej ODL. Najbardziej twórcza i pomysłowa była część spotkania dotycząca przyszłości Programu, w trakcie której omawiane były kierunki zmian, a przede wszystkim możliwości rozwoju Ośrodków Działaj Lokalnie.

Drugi dzień  Spotkania Regionalnego Ośrodków Działaj Lokalnie to głównie  wymiana doświadczeń. W pierwszej kolejności udaliśmy się do Niedźwiedzic – Wioski Bociana. Uczestnicy zapoznali się z projektem „pn.: „Bocinim szlakiem” Stowarzyszenia Przyjaciół Wsi Niedźwiedzice dofinansowanym z Programu „Działaj Lokalnie” oraz innych źródeł związanych ze stworzeniem wizerunki wioski tematycznej.

Następnie w biurze LGD Stowarzyszenie Wrzosowa Kraina, które jednocześnie jest siedzibą Fundacji, odbyło się spotkanie prezentujące dobre praktyki oraz dokonania ODL. Projekty grantobiorców oraz własną działalność  prezentowali przedstawiciele Fundacji Wrzosowa Kraina, Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania, Partnerstwa dla Doliny Baryczy, LGD Kraina Łęgów Odrzańskich  Łęgów Odrzańskich oraz  Fundacji Razem Możemy Więcej przy Domu Dziecka w Kłodzku.

Spotkanie Regionalne było wspaniałą okazją do poznania dobrych praktyk, integracji oraz wspólnej dyskusji i wymiany doświadczeń.

Fundacja Wrzosowa Kraina dziękuje za uczestnictwo wszystkim obecnym przedstawicielom Ośrodków Działaj Lokalnie oraz Pawłowi Zaniowi i Akademii Rozwoju Filantropii za możliwość zorganizowania i dofinansowanie dwudniowego Spotkania Regionalnego.

Było twórczo, była moc energii, było wspaniale!!!

https://www.wrzosowakraina.pl/lista-aktualnosci/odbylo-sie/1618-spotkanie-regionalne-osrodkow-dzialaj-lokalnie