Mapa strony

Spotkanie Dla Rodziców W Miejskiej Bibliotece Publicznej Z Psycholog Justyną Kruszewską

Data opublikowania: 25 października 2018

Autor:
Iwona Zaniewska- Ciep
ODL:
Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska
Grantobiorca:
Przedszkole nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi w Hajnówce

Pod koniec września zostało zorganizowane spotkanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej dla chętnych rodziców z psycholog Justyną Kruszewską na temat: „Efektywne formy spędzania wolnego czasu z dzieckiem”. Specjalistka przedstawiła rodzicom, co może myśleć dziecko, jakie uczucia mu towarzyszą, gdy rodzice nie mają czasu z nim się pobawić. Zapewnianie podstawowych potrzeb dziecku nie stanowi o jego poczuciu bezpieczeństwa ani miłości. Czas poświęcony na wspólną rozmowę, zabawę, wycieczkę sprawia, że zacieśniają się więzi rodzicielskie, przychodzi zrozumienie a problemy stają się prostsze do rozwiązania.
Naszym wspólnym dobrem jest doprowadzenie do współdziałania rodziców i nauczycieli na rzecz dobra ich dzieci, edukacja poprzez zabawę, integracja rodziców ze środowiskiem przedszkolnym; zgodne współdziałanie dla dobra dzieci; zainicjowanie procesu przekazywania wiedzy międzypokoleniowej o dziedzictwie kulturalno- historycznym miejsca, w którym mieszkamy; rozpowszechnianie wiedzy o regionie; krzewienie troski o wartości historyczne regionu i ochronę dziedzictwa kulturowego.

Udział w zajęciach zorganizowano w ramach projektu „Moje miasto i okolica”- śladami polskiej historii i kultury”, dofinansowanego ze środków Programu Dzialaj Lokalnie X Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie w Hajnówce.