Mapa strony

Spacery Muzyczne Ze Szklarkami

Data opublikowania: 20 listopada 2020

Autor:
Dorota Goetz
ODL:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór

W ramach projektu zorganizowanych zostało 6 plenerowych spacerów muzycznych po najgęściej zaludnionych obszarach Piechowic.

Podczas każdego ze spacerów, zespół Szklarki wraz z dwoma profesjonalnymi muzykami (wszyscy wyposażeni w proste instrumenty muzyczne, środki ochrony osobistej, mały sprzęt nagłaśniający i ubrani w stroje sceniczne) zatrzymywali się w wybranych punktach Piechowic i wykonywali mini koncerty (łącznie 18 mini – koncertów na żywo). W koncertach tych brali udział przypadkowi odbiorcy tj. mieszkańcy Piechowic oraz turyści, których liczbę należy szacować na 150 odbiorców podczas każdego z koncertów (tj. łącznie ok. 900 osób). Głównym celem projektu było przeciwdziałanie izolacji społecznej, stanom depresyjnym, apatii i otępieniu społecznemu, które są skutkiem przedłużającego się stanu epidemicznego wprowadzonego z powodu COVID-19.

Zespół Szklarki kierowany przez p. Urszulę Musielak i działający już od 12 lat pod patronatem Piechowickiego Ośrodka Kultury do każdego ze spacerów przygotowany był perfekcyjnie. Piękne, kolorowe stroje, dynamiczne piosenki, profesjonalni muzycy, pogoda ducha i uśmiech – tak najkrócej można scharakteryzować spacery muzyczne Szklarek.

Nie dziwi więc fakt, że te nietypowe koncerty w plenerze zawsze były bardzo dobrze odbierane przez przypadkowych i pozytywnie zaskoczonych odbiorców. Mieszkańcy i turyści zatrzymywali się, bili brawo, robili zdjęcia oraz nagrania , a nawet śpiewali razem z Zespołem. Widać było, że każdy z koncertów wyzwalał w ludziach dobre emocje i był skutecznym antidotum na apatię i stres wywołane długotrwałą izolacją społeczną w czasie rygorów epidemicznych.

Spacery odbywały się w ramach realizacji projektu „Szklarki mieszkańcom” realizowanego przez Piechowicki Ośrodek Kultury we współpracy z Zespołem „Szklarki” dofinansowanego z programu „Działaj Lokalnie” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.