Mapa strony

Sobota W Laboratorium

Data opublikowania: 25 października 2018

Autor:
Małgorzata Ziarnowska
ODL:
Stowarzyszenie Dobroczynne „Razem”
Grantobiorca:
Grupa "Pozytywiści" I LO im. T. Kościuszki w Łasku

W czerwcu 2018 r. I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Łasku otrzymało grant ze Stowarzyszenia Dobroczynnego „Razem” na realizację projektu „Sobota w laboratorium”. Odbyły się już pierwsze zajęcia w ramach projektu z fizyki. W tej części „Laboratorium”  brali udział uczniowie z gimnazjów, szkół podstawowych oraz z klas pierwszych naszego LO. Prowadzący, pan Andrzej Fita, zaangażował uczestników do wspólnych doświadczeń i dociekań.  Przez cztery godziny młodzież przebywała w  świecie  światła, optyki , elektryczności. Pytaniom nie było końca, a wychodząc wszyscy pytali o następne spotkanie.

W ramach projektu zaplanowane są jeszcze zajęcia z chemii, biologii, geografii i matematyki. O ich terminach będziemy informować na naszej stronie internetowej www.1lo-lask.pl oraz dostarczymy informacje do gimnazjów i szkół podstawowych. Chętnych zapraszamy!