Mapa strony

Sieciowanie Grantobiorców W Powiecie świeckim

Data opublikowania: 22 stycznia 2019

Autor:
Anna Urban
ODL:
Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości”

W ramach programu Działaj Lokalnie w grudniu odbyło się spotkanie sieciujące w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Świeciu, na którym podziękowaliśmy wszystkim za współpracę, sumienną realizację projektów Działaj Lokalnie. Ponadto, reprezentanci grup nieformalnych oraz stowarzyszeń mieli okazję do wymiany doświadczeń i przybliżenia tematyki realizowanych przez siebie projektów.

Podczas sieciowania nagrodzeni zostali również zwycięzcy lokalnej edycji konkursu „Opowiedz…”.

Program Działaj Lokalnie w 2018r realizowany był przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie w Świeciu ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Dodatkowe wsparcie finansowe na realizacje programu pochodziło od:

– Firmy Mondi Świecie S.A.,

– Powiatu Świeckiego,

– odpisów 1% podatku,

Niezmiernie cieszy nas fakt, że część grantobiorców już mówi o chęci kontynuowania projektów oraz podejmowaniu się nowych wyzwań mających na celu dalsze wyzwalanie społecznej energii.

Dziękujemy za współpracę i życzymy dalszych sukcesów.