Mapa strony

Sieciowanie w Dolinie Stobrawy

Data opublikowania: 4 października 2017

Autor:
Katarzyna Błaut
ODL:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”

W czwartek 28 września, w Wiejskim Domu Kultury w Kuniów, odbyło się spotkanie sieciujące dla tegorocznych realizatorów projektów w ramach konkursu grantowego „Działaj Lokalnie”. Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń, wsparcie, motywowanie oraz wzajemne inspirowanie pomiędzy grantobiorcami. Wydarzenie było połączone z krótkim programem szkoleniowym, który miał za zadanie poszerzenie kompetencji liderów i animatorów społeczności lokalnych.

Pierwszym prelegentem był Pan Maciej Matusik, który pełni rolę Mobilnego Doradcy Sektor 3.0, który opowiedział jak należy dbać o swoje bezpieczeństwo w Internecie oraz przedstawił grantobiorcom narzędzie umożliwiające pracę zdalną, którą można wykorzystać w trakcie pisania projektów.

Drugą prelegentką była Pani Barbara Luztner, która przeprowadziła krótkie szkolenie pt. „Jak ciekawie udokumentować swój projekt w formie krótkiego filmu lub reportażu multimedialnego”. Zdobyta wiedza ułatwi grantobiorcom przygotowanie filmu opisującego ich projekt realizowany w ramach „Działaj Lokalnie”, który będą mogli zgłosić do konkursu „Opowiedz…”.

Na koniec, krótką informację, o nowo powstałej w Kuniowie Spółdzielni Socjalnej 3 Kultury przedstawiła Pani Grażyna Sokołowska, która przybliżyła uczestnikom idee spółdzielczości socjalnej i ekonomii społecznej.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie oraz za aktywne uczestnictwo w spotkaniu!

Wspólnie ożywiamy lokalne społeczności. Myśl globalnie- DZIAŁAJ LOKALNIE!