Mapa strony

Z Sąsiadem Za Pan Brat

Data opublikowania: 9 września 2019

Autor:
Dorota Węglarzy
ODL:
Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej
Grantobiorca:
Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu

Projekt „Z SĄSIADEM ZA PAN BRAT” jest realizowany na terenie naszej gminy (Hażlach), głównie w sołectwach Brzezówka, Kończyce Wielkie, Pogwizdów i Zamarski, co pozwala na zacieśnianie więzi sołeckich. W ramach integracji z sąsiadami zza granicy oraz w celu poznania ich kultury i języka zorganizowano 4 lipca wyjazd na Trójstyk – miejsce gdzie stykają się granice Polski, Czech i Słowacji. Grupa ponad 40 dzieci wraz z opiekunami miała okazję podczas jednego spotkania być w trzech różnych państwach. Jednocześnie była to okazją do wędrówki i zapoznania się z historią tego miejsca. Wycieczce tej towarzyszyły piękna słoneczna pogoda i wspaniałe krajobrazy.

W ramach projektu zorganizowano cztery plenery malarskie z wykorzystaniem zakupionych sztalug (w terminach 24 czerwca, 28 czerwca, 2 lipca i 18 lipca). Plenery to znakomita okazja do twórczego rozwoju, a także aktywnego wypoczynku w pięknym otoczeniu oraz integracji ze środowiskiem. Tworzyliśmy wśród pachnących łąk, traw i kwiatów. Dzieci miały świetną okazję do tworzenia pejzaży z krajobrazami naszej gminy. Malowanie na sztalugach dostarczyło naszym uczestnikom świetnej zabawy i było okazją do zrobienia czegoś zupełnie nowego. Z prac powstałych podczas plenerów zostały wyłonione najlepsze pejzaże, a ich twórcy zostali nagrodzeni.

Uczestnicy biorący udział w projekcie „Z SĄSIADEM ZA PAN BRAT” mieli okazję zapoznać się z językiem czeskim. Nauczyli się popularnych zwrotów, słówek, piosenek i wierszyków. Zajęcia zostały przeprowadzone w profesjonalny, a jednocześnie przystępny i atrakcyjny dla dzieci sposób.

Członkowie grupy „Europejczycy” zapoznali najmłodszych członków Unii Europejskiej z jej rolą i historią poprzez edukację na wesoło (28 czerwca,1 lipca, 5 lipca, 15 lipca i 29 lipca). Były gry, zabawy, konkursy, quizy i kulinaria, które dostarczyły nie tylko wspaniałej zabawy ale także edukowały. Osoby oraz drużyny, które wykazały się największą aktywnością i wiedzą, zostały wyróżnione nagrodami.

W październiku w ramach projektu odbędzie się Europejski Bal Kicaka, gdzie dzieci będą miały okazje uczcić 15 rocznice wejścia do Unii Europejskiej.

A to wszystko dzięki Programowi Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej. Partnerzy: Powiat Cieszyński, Bank Spółdzielczy w Cieszynie, Bank Spółdzielczy w Skoczowie, samorządy: Chybie, Goleszów, Gmina Hażlach, Istebna, Skoczów, Ustroń, Wisła.