Mapa strony

Rzeka Naszym Skarbem

Data opublikowania: 5 września 2017

Autor:
Ewa Prengowska
ODL:
Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego

W sobotę 2 września Stowarzyszenie Kajakowcy Sochaczewa zorganizowało rodzinny piknik kajakowo–edukacyjny, będący efektem projektu „Bzura Naszym skarbem – edukacja i integracja nad rzeką” realizowanego w ramach programu Działaj Lokalnie.

Nad rzeką spotkali się mali i duzi. Wszyscy uczestnicy szkolili się z zakresu bezpieczeństwa nad wodą, brali udział w mini zawodach oraz wykładzie na temat czystości naturalnego środowiska. Nie zabrakło wspólnego ogniska i poczęstunku.

Celem projektu jest promowanie zdrowego i bezpiecznego sposobu odpoczywania nad wodą, zwrócenie uwagi mieszkańców miasta i powiatu, jak ważne jest środowisko w którym żyją i jak możemy je chronić oraz uświadomienie, że woda jest naszym wspólnym dobrem, ale dobrem zagrożonym, o które wszyscy musimy dbać.

Czekamy na kolejne wydarzenia organizowane przez Stowarzyszenie.