Mapa strony

Rozstrzygnięcie Działaj Lokalnie W Powiecie Nidzickim 2018

Data opublikowania: 16 maja 2018

Autor:
Małgorzata Kosińska
ODL:
Nidzicki Fundusz Lokalny

Lokalna Komisja Grantowa Nidzickiego Funduszu Lokalnego obradowała 14 maja 2018 roku.

Komisja postanowiła zakwalifikować do Programu i rekomendować do dofinansowania 17 projektów na łączną kwotę 55 500,00 złotych.

Każdy z rekomendowanych projektów jest niesamowity, już nie możemy doczekać się efektów.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy naszym dotowanym i życzymy samej radości płynącej z realizacji wspaniałych inicjatyw.

Poniżej prezentujemy projekty rekomendowane do dofinansowania:

Lp.

Realizator

Tytuł projektu

1

Fundacja im. Bolesława i Stefana Gratunik

Odkrywamy przeszłość dla przyszłości

2

Grupa nieformalna „Historycy” działająca przy Łyńskim Centrum Rozwoju AŁNA

Żywa legenda

3

Grupa nieformalna „My Wy Oni” działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Janowie

Cudze chwalicie, swego nie znacie …

4

Grupa nieformalna „Pobożenie dla Małej Ojczyzny – Rada Rodziców SP Waśniewo” działająca przy Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Smolany-Żardawy „Pod Gajem”

Rowerem po zabytkach dla Niepodległej

5

Grupa nieformalna „Rajscy ogrodnicy” działająca przy Centrum Doradczym Programów Pomocowych

Mali zdobywcy świata

6

Grupa nieformalna „Wiśniowe wzgórze” działająca przy Łyńskim Centrum Rozwoju AŁNA

Jak na czereśnie to tylko do Księdza

7

Łyńskie Centrum Rozwoju AŁNA

Ratując pszczoły ratujemy świat

8

Nidzicki Uniwersytet III Wieku „Młodzi Duchem”

Być razem

9

Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski Koło w Nidzicy

Pokolenia nie mają granic

10

PomysLOVE podwórko

Pociąg do PRL-u

11

Stowarzyszenie dla Ekorozwoju Ziemi Nidzickiej

Mamo, Tato, co Wy na to?

12

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Jeździecki „Napiwoda”

Stajnia Napiwoda – tu rodzi się dobro

13

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Janowskiej

Jak Antek został strażakiem

14

Stowarzyszenie OCAL Orłowskie Centrum Aktywności Lokalnej

Pod Orłowem rozdziała się Niepodległa Polska

15

Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Dzieci i Młodzieży „Światło”

Z ortografią w teatrze

16

Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy PCK – Oddział Rejonowy PCK w Nidzicy

Pierwsza Pomoc wśród dzieci, młodzieży i seniorów

17

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko-Mazurska Hufiec Nidzica ZHP

Wolność, kocham i rozumiem!