Mapa strony

„Nie Tylko Rower” Fundacja Osada Rybacka Dziewin

Data opublikowania: 10 stycznia 2019

Autor:
Ewa Smutyło
ODL:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”

W tym roku w Dziewinie w Osadzie Rybackiej młodzież, dzieci i osoby dorosłe mogły skorzystać z urozmaiconych zajęć. Celem projektu było propagowanie działań związanych z ekologią, ochroną przyrody, podniesieniem świadomości ekologicznej mieszkańców,  jak też promocja czynnego i zdrowego wypoczynku.

Działania jakie były zrealizowane w ramach projektu to: Wykonanie ścieżki edukacyjnej „Poznajemy nasze drzewa, regeneracja  i zaimpregnowanie tablic informacyjnych, rzeźb i innych urządzeń na ścieżkach edukacyjnych w Dziewinie, organizacji wycieczki rowerowej „Rowerem Po Łęgach”, Przeprowadzenie zajęć edukacyjno – zabawowych na ścieżce dendrologicznej „Poznajemy nasze drzewa”.

Dzięki realizacji projektu nastąpiła integracja osób mieszkających w miejscowości Dziewin a także osób z okolicznych miejscowości oraz Ścinawy. Uczestnicy poznali  ciekawe sposoby spędzania wolnego czasu na łonie natury wspólnie z rodziną i znajomymi. Pokazane też zostały ciekawe miejsca, fauna i flora Krainy Łęgów Odrzańskich. Dzięki remontowi i konserwacji rzeźb, tablic informacyjnych i urządzeń na ścieżkach edukacyjnych poprawił się wizerunek miejscowości Dziewin oraz miejsca Ekomuezum „Osada Rybacka”