Mapa strony

Ratujmy Nasz Staw

Data opublikowania: 7 kwietnia 2021

Autor:
Dorota Goetz
ODL:
Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór

Fundacja Dobrych Myśli zrealizowała projekt, który służył poprawie stanu wody w niewielkim stawie, położonym w Janowicach Wielkich, na terenie rekreacyjnym Zielonej Doliny. Celem działań było zaangażowanie mieszkańców wsi do zadań służących ochronie środowiska jak i zadbaniu o dziedzictwo naturalnego miejscowości.

Projekt obejmował następujące działania: dwukrotne przeprowadzenie badania próbek wody, konsultacje ze specjalistą w zakresie (możliwych) działań zaradczych, akcje mające na celu poprawę stanu wody (napowietrzanie, usunięcie martwych roślin), akcję sadzenia roślinności wodnej w stawie wraz z zabezpieczeniem ich siatką.

Korzyścią dla społeczności lokalnej jest poprawa estetyki i zagospodarowanie jednego z najbardziej popularnych miejsc w Janowicach Wielkich oraz ochrona lokalnego dziedzictwa służąca jego zachowaniu; wzmocnienie współpracy w ramach społeczności lokalnej – w działania projektowe zaangażowani byli przedstawiciele dwóch organizacji pozarządowych, którzy nie mieli do tej pory okazji współpracować ze sobą (Koło Wędkarskie „Szuwarek” i Gmina Janowice Wielkie). Do projektu udało się włączyć szerszą grupę mieszkańców w działania na rzecz środowiska lokalnego, łącznie 16 osób.

Wszystkie działania odbyły się w ramach projektu „Ratujmy nasz staw”, dofinansowanego ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce praz Ośrodek Działaj Lokalnie LGD Partnerstwo Ducha Gór.