Mapa strony

Publikacja „Śladami Cieszyńskiej Pieśniczki Ludowej”.

Data opublikowania: 31 października 2017

Autor:
Klaudiusz Zawada
ODL:
Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej
Grantobiorca:
Stowarzyszenie Miłośników Zamarsk

Stowarzyszenie Miłośników Zamarsk, w ramach przyznanych grantów programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, od lipca realizowało projekt „Śladami Cieszyńskiej Pieśniczki Ludowej”. Dzięki otrzymanym środkom oraz wsparciu sponsorów i zaangażowaniu wolontariuszy, opracowano i wydano publikację „Śladami Cieszyńskiej Pieśniczki Ludowej”. Opisano w niej realizowany projekt, przypomniano sylwetki Stanisława i Jerzego Hadyny, których gwiazdy znalazły się w powstałej Alei Gwiazd oraz zamieszczono pieśniczki ludowe. Książeczka swoją premierę miała podczas „Zamarskiego Biesiadowania”, które odbyło się 17 września br. Uczestnicy z wielkim zainteresowaniem podeszli do wydanej publikacji, ze względu na znajdujące się w niej pieśniczki. W śpiewniku znalazły się w większości stare i zapomniane pieśniczki, które pamięta tylko starsze pokolenie. Wszyscy więc włączyli się do wspólnego śpiewu ze śpiewnikiem w ręku.

Projekt „Śladami Cieszyńskiej Pieśniczki Ludowej” obejmował również warsztaty muzyczne czyli spotkania z cieszyńską pieśniczką ludową, organizację „Zamarskiego Biesiadowania” oraz w głównej mierze utworzenie w zamarskim Parku Alei Gwiazd Miłośników Cieszyńskiej Pieśniczki Ludowej.