Mapa strony

Przy Kawie o Wolności

Data opublikowania: 20 stycznia 2020

Autor:
Mariola Foks
ODL:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łowicka”
Grantobiorca:
Stowarzyszenie "Aktywny Senior"

Stowarzyszenie ramach projektu „Przy Kawie o Wolności” zrealizowało trzy działania.

Spotkanie pod hasłem „Obrazy pamięci” w dniu 12 września, w ramach którego uczestnicy spotkali się w GOK-u, rozmawiali o przeszłości  nierozerwalnie związanej z historią kraju, prezentowali archiwalne zdjęcia oraz zapoznali się ze stroną  „Wirtualne Muzeum 1989”.

W dniu 15 września mieszkańcy uczestniczyli w wycieczce rowerowej, podczas której odwiedzili miejsca, które w latach 80-tych i 90-tych pełniły ważną rolę w życiu lokalnego społeczeństwa. Miejsca te albo nie uległy zmianie, albo dziś prezentują się w zupełnie nowej odsłonie. Wycieczka stała się kolejnym przyczynkiem do rozmowy o zmianach, które zaszły w naszym kraju.

Kolejne spotkanie pod hasłem „Wolność kocham i rozumiem” miało miejsce 28 października i stanowiło podsumowanie projektu. Uczestnicy przynieśli na spotkanie wiele przedmiotów używanych za czasów PRL-u, które jednak wzbudziły sentyment. Dyskusja odbyła się w przyjemnej atmosferze, choć często prezentowano odmienne poglądy. Podsumowanie projektu zakończyło się sukcesem i wszystkie założone cele zostały zrealizowane.