Mapa strony

„Przeciwdziałamy Epidemii, Przeciwdziałamy Nudzie”

Data opublikowania: 28 sierpnia 2020

Autor:
Anna Urban
ODL:
Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości”

W powiecie świeckim, gmina Warlubie, grupa nieformalna „Kobiety w działaniu” przy Gminnej Bibliotece Publicznej,  poprowadziła wakacyjne zajęcia rekreacyjne, które odbyły się w Lipinkach, Warlubiu i Wielkim Komorsku. W ramach projektu „Przeciwdziałamy epidemii, przeciwdziałamy nudzie” zorganizowano 10 dni zajęć dla dzieci i młodzieży:

  • warsztaty z zielonym edukatorem – ślady zwierząt – ozdoby z masy solnej;
  • warsztaty tworzenia maskotek;
  • rajd rowerowy do Hanza Pałacu w Rulewie;
  • warsztaty mydełkowe;
  • rajd rowerowy do świetlicy w Bąkowie;
  • kreatywna plastyka – „kartki w pudełku”;
  • kreatywna plastyka – „malowanie metodą kropkową”;
  • malowanie kociewskich kwiatów na torbach sportowych;
  • tworzenie magnesów;
  • dzień rekreacyjno-sportowy.

Projekt ma na celu budowanie więzi społecznych oraz przeciwdziałanie skutkom epidemii.