Mapa strony

I Zwierzyniecka Wyprawa Konna

Logotyp Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Cel projektu

Projekt miał na celu promocję turystyki konnej w regionie, a także kultywowanie tradycji jeździeckich sprzed lat wśród lokalnej społeczności.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Do działań zrealizowanych w trakcie projektu należy zaliczyć: rekrutację uczestników na terenie Gminy Zwierzyniec i powiatu Biłgorajskiego oraz przygotowanie wyprawy; prezentację kawalerii konnej przed wyjazdem ze Zwierzyńca; wyprawę konną szlakiem biegnącym w kierunku Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej; dokumentowanie każdego etapu wędrówki; prezentację wyprawy celem pokazania jazdy konnej jako sposobu atrakcyjnego spędzania czasu wolnego poprzez organizację wystawy zdjęć w Centrum Kultury i Bibliotece w Zwierzyńcu.

Rezultaty projektu

  1. Zacieśnienie więzi pomiędzy grupami kawalerii ochotniczej z terenu Zamojszczyzny i Lubelszczyzny.
  2. Wypromowanie kawalerii ochotniczej w regionie.
  3. Promocja sportu konnego.
  4. Wystawa fotografii reportażowej po przeprowadzonej wyprawie.
  5. Kultywowanie tradycji sprzed lat.

Odbiorcy projektu

Mieszkańcy Gminy Zwierzyniec i powiatu biłgorajskiego.