Mapa strony

Zumba łączy pokolenia

Logo Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy

Cel projektu

Głównym celem projektu była promocja zdrowego stylu życia oraz promowanie aktywności ruchowej wśród matek z dziećmi poprzez uczestnictwo w zajęciach tanecznych.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu zrealizowano 15 godzinnych zajęć z instruktorem zumby. Matki wspólnie z dziećmi w atrakcyjny sposób spędzały czas wolny poprzez połączenie zabawy i tańca z zajęciami fitnessu.
Przed rozpoczęciem zajęć z instruktorem odbyły się dwukrotnie dwugodzinne warsztaty plastyczne, na których wykonano ciekawe plakaty promujące projekt. Na zakończenie projektu zorganizowano Mikołajkowy Maraton Zumby. Każdy z uczestników projektu mógł wykazać się swoimi umiejętnościami tanecznymi.

Rezultaty projektu

Projekt przyczynił się do integracji społeczności lokalnej w działaniach na rzecz edukacji zdrowotnej. Posłużył także poprawie kultury fizycznej, mobilizowaniu się do wysiłku i systematyczności mieszkańców. Projekt wpłynął na wzrost świadomości uczestników, bo ruch poprawia nastrój, łatwiej dzięki niemu rozwiązywać problemy dnia codziennego i pracować nad sobą. Wspaniała zabawa, muzyka i panująca atmosfera przyczyniła się do zmniejszenia różnych dolegliwości i wzrostu poczucia własnej wartości uczestników.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu były matki ze swoimi dziećmi uczęszczające do Szkoły Podstawowej w Starym Gronowie oraz nauczyciele tejże szkoły.

Partnerzy w realizacji projektu

Szkoła Podstawowa w Starym Gronowie
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Debrznie