Mapa strony

Zróbmy swoje

Logotyp Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek”

Cel projektu

W projekcie zaplanowaliśmy zbudowanie ścieżki dydaktycznej z budkami lęgowymi i hotelami dla owadów w starym parku.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W projekcie „Zróbmy swoje” udało się wykonać mnóstwo pracy. Zostało uporządkowane miejsce po starym szambie i wykonano ścieżkę sensoryczną z naturalnych materiałów. Międzypokoleniowa współpraca zaowocowała pięknymi hotelami dla owadów, budkami lęgowymi i płotem. Z drewna, które podarował leśniczy zostały wykonane ławeczki, które ustawiono w parku i przy budynku „starej” szkoły. Wspólnie wykonana praca będzie służyć dobru wspólnemu przez wiele lat. Wieś zyskała piękne miejsce spotkań, nauki i zabawy.

Rezultaty projektu

Bardzo cieszy nas to, że dzięki projektowi udało się:
• zabezpieczyć teren po dawnym szambie – prace ziemne i ogrodzenie,
• zbudować: naturalną ścieżkę sensoryczną, ławki i płot,
• wykonać: hotele dla owadów, karmniki i poidełeka i budki lęgowe dla ptaków.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu jest cała społeczność wsi, społeczność szkoły podstawowej w Barcikowie, do której uczęszczają dzieci z Barcikowa, Kabikiejm, Kabikiejm Dolnych, Cerkiewnika, Starego Dworu oraz goście i turyści.

Partnerzy w realizacji projektu

Sołtys wsi Barcikowo, Parafia pw. Św. Katarzyny w Cerkiewniku, lokalny przedsiębiorca – firma MEBELMAX, leśnictwo „Sarny”