Mapa strony

Zrób coś dla siebie. Zacznij od jedzenia!

Logotyp Kuźni Inicjatyw Lokalnych w Lisewie

Cel projektu

Zwrócenie uwagi ludności lokalnej na to co i kiedy spożywają. Projekt zakładał także integrację międzypokoleniową oraz zachęcenie mieszkańców do aktywnego i zdrowego stylu życia.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt zrealizowany został poprzez 4 spotkania, na których uczestnicy, wolontariusze oraz organizatorzy przygotowywali wspólnie posiłki.

Pierwsze spotkanie (10 września 2016 r.) skierowane zostało do grupy seniorów. Potrawy pomogły przygotować osoby w podeszłym wieku, dzieląc się przy tym swoimi doświadczeniami. Drugie spotkanie miało charakter strażacki i odbyło się 24 września 2016 r. Druhny i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej wspólnie z wolontariuszami przygotowali poczęstunek dla zaproszonych gości. Trzecie spotkanie miało na celu zmobilizowanie najmłodszych mieszkańców naszego regionu. Przy pomocy rodziców i babć najmłodsi przygotowali rozmaite dania. Czwarte, podsumowujące spotkanie odbyło się 18 listopada 2016 r. Podczas degustacji organizatorzy podziękowali wszystkim zaangażowanym za pomoc.

Rezultaty projektu

Projekt został pozytywnie przyjęty przez społeczność lokalną. Oddolna inicjatywa zachęciła mieszkańców do wspólnego działania. Wiele spędzonych godzin razem przy przygotowywaniu potraw pozwoliło zatrzeć różnice pomiędzy pokoleniami i je zintegrować.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli wszyscy Ci, którzy wykazali nim zainteresowanie. Osoby nie uczestniczące bezpośrednio w spotkaniach wypytywały się przy każdej możliwej okazji o przebieg spotkania, prosiły o przesłanie zdjęć, pytały się o przepisy. Najmłodsi wspominają spędzony czas bardzo miło, zaś najstarsi uczestnicy projektu byli bardzo zadowoleni możliwością przekazania swojej wiedzy.

Partnerzy w realizacji projektu

W realizację projektu zaangażowana była Ochotnicza Straż Pożarna w Grzegorzu oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Grzegorzu. Organizatorzy mogli liczyć na pomoc ze strony Urzędu Gminy Chełmża oraz ODL.