Mapa strony

Zręczne ręce – warsztaty twórcze rękodzieła artystycznego

Logotyp Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego

Cel projektu

Celem projektu była popularyzacja i upowszechnienie rękodzieła artystycznego wśród mieszkańców gminy Teresin.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu zostały przeprowadzone warsztaty rękodzieła artystycznego. Każde spotkanie było poświęcone innej technice rękodzieła. Uczestnicy warsztatów malowali na kamieniu, na drewnie, wykonywali wyroby z siana/słomy oraz rzeźbili w drewnie. Zajęcia były dostosowane do indywidualnych umiejętności i możliwości uczestników. Działaniem wieńczącym projekt była wystawa, na której zaprezentowane zostały wszystkie prace. W ramach wystawy pokazana została w formie prezentacji zdjęć praca grupy podczas poszczególnych zajęć. Każdy z uczestników warsztatów otrzymał na zakończenie projektu materiały – poradnik warsztatowy z opisem materiałów, narzędzi i sposobów wykonywania prac w poszczególnych technikach.

Rezultaty projektu

  • Przeprowadzono 5 warsztatów rękodzieła w wymiarze 2 godzin zegarowych każdy.
  • Zorganizowano wystawę prac wieńczącą projekt, prezentującą wykonane prace.
  • Podniesione zostały umiejętności w zakresie różnych technik rękodzieła artystycznego, uczestnicy czerpali z własnych doświadczeń. Stworzona została ciekawa oferta spędzania wolnego czasu. Dzięki warsztatom nawiązały się i pogłębiły więzi międzypokoleniowe.

Odbiorcy projektu

Projekt skierowany był do mieszkańców gminy Teresin. Uczestnikami warsztatów rękodzieła byli seniorzy z Klubu Seniora”Radosna Jesień” oraz młode kobiety, członkinie grupy nieformalnej z Klubu Na Obcasach i ich dzieci.

Partnerzy w realizacji projektu

  • Stowarzyszenie Przyjaciół Mieszkańców Gminy Teresin IMPULS
  • Teresiński Ośrodek Kultury
  • Gminna Biblioteka Publiczna
  • SP Media