Mapa strony

Czy znasz swój las?

Logotyp Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej”

Cel projektu

Zaktywizowanie i zintegrowanie mieszkańców sołectwa Sitki. Powrót do już nieco zapomnianych czasów, w których sąsiedzi dobrze się znali, rozmawiali ze sobą i się odwiedzali oraz poznanie swojego lasu.

Działania zrealizowane w ramach projektu

  1. Warsztaty przyrodnicze „Leśne zwierzęta, gady i płazy” przeprowadzone w Zagrodzie Edukacyjnej Per-Zoo. Dzieci z rodzicami poznawały płazy i gady Polski oraz żywe gady i płazy afrykańskie dopuszczone do hodowli.
  2. Nocny spacer po lesie. Na początek pobudzenie zmysłów smaku, węchu i dotyku. Rozpoznawaliśmy z zamkniętymi oczami zapachy oraz smaki. Każdy uczestnik otrzymał fosforyzujące świetliki, tak aby wrażenia wzrokowe w ciemnym już całkiem lesie mogły być bajecznie kolorowe.
  3. Ostatnim wydarzeniem było wielkie grzybobranie połączone z warsztatami tworzenia „leśnych cudaków”. Nasze zbiory posłużyły do wspólnego usmażenia w kociołku nad ogniskiem pysznej jajecznicy. Na warsztatach można było wyczarować przeróżne jesienne formy z zebranych w lesie, szyszek, żołędzi, traw i gałązek.

Rezultaty projektu

W projekcie udało nam się wyciągnąć mieszkańców z domu i przypomnieć o sobie nawzajem i zasiać myśl, że nie muszą czekać aż ktoś coś dla nich zrobi, że mogą to zrobić sami. Zorganizowaliśmy 4 inicjatywy, w których uczestniczyła większość mieszkańców sołectwa. Rezultatem jest 1 dobrze poznany las i 1 kampania promocyjna projektu, ale też sołectwa i „Działaj lokalnie”.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli przede wszystkim mieszkańcy sołectwa Sitki, których obecnie jest 221, z czego 40 to dzieci i młodzież do 18 roku życia, ale jak się okazało w projekcie wzięli udział również mieszkańcy innych miejscowości z terenu gminy Klembów.

Partnerzy w realizacji projektu

Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie i wszyscy życzliwi nam ludzie.