Mapa strony

Znamy się tylko z widzenia. Czas na wspólne działanie!

Logotyp Nidzickiego Funduszu Lokalnego

Cel projektu

Celem była integracja mieszkańców zróżnicowanej płci i wieku poprzez ich aktywizację wokół dobra wspólnego, jakim jest zdobywanie nowych umiejętności oraz zbudowanie partnerstwa pomiędzy uczestnikami.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Zrealizowane działania:

 • spotkanie organizacyjne pomiędzy osobami zaangażowanymi w realizację zadań;
 • promocja: plakaty informacyjne, ogłoszenie w prasie;
 • odbyte warsztaty z grafiki komputerowej, z recyklingu, krawiectwa;
 • fotorelacja z realizacji projektu;
 • efekty projektu były prezentowane podczas wydarzeń kulturalnych: Wyścigu Wynalazców IV w Janowie oraz Pikniku Naukowym w Garncarskiej Wiosce w Kamionce.

Rezultaty projektu

Rezultaty:

 • ok. 30 osób nabyło umiejętności kreatywnego tworzenia, myślenia;
 • ok. 30 osób uzyskało wiedzę o ekologii, ochronie środowiska;
 • ok. 25 kobiet zdobyło podstawy krawiectwa;
 • ok. 30 osób zdobyło wiedzę z zakresu grafiki komputerowej;
 • ok. 50 osób uzyskało nowe doświadczenie współpracy międzypokoleniowej, partnerskiej.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli:

 1. uczestnicy warsztatów:
  krawieckie – kobiety, w wieku +18 (ilość ok. 5-10/ sołectwo);
  grafiki komputerowej – dzieci i młodzież (ok. 5-10/ sołectwo);
  recykling – dzieci, kobiety w każdym wieku (ok. 10/ sołectwo);
 2. mieszkańcy poszczególnych sołectw jako słuchacze, obserwatorzy (ok. 10-20/ sołectwo);
 3. uczestnicy wydarzeń kulturalnych (ok. 200 osób).

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerzy:

 • sołectwa Orłowa, Zembrzus Mokry Grunt, Szemplino Wielkie, Jagarzewo, Turówko, Bolejny, Zachy, Janowo;
 • Urząd Gminy Janowo;
 • MOPS Nidzica;
 • Zespół Szkół Rolniczych w Jagarzewie;
 • Nidzicki Fundusz Lokalny.