Mapa strony

Znajdź w sobie talent

Logotyp Gołdapskiego Funduszu Lokalnego

Cel projektu

Integracja dzieci, młodzieży, dorosłych mieszkańców Grodziska i okolic. Chcemy, aby mieszkańcy naszej miejscowości i okolic byli aktywni, znaleźli w sobie nowe talenty, pasje, zainteresowania.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Zajęć z robótek ręcznych – 8 godzin, na których dziewczęta nauczyły się szydełkowania. Zajęć z wikliny papierowej – 8 godzin, na których powstały koszyki, wazony i inne ciekawe rzeczy. Zajęć kulinarnych – 12 godzin, podczas których pogłębiliśmy wiedzę kulinarną. Zajęcia artystyczne – 8 godzin, na których nauczyliśmy się wyrobów z gliny, masy solnej, gipsu. Zajęć sportowo-rekreacyjnych – 8 godzin. Warsztaty stolarskie – 12 godzin, na których powstały ławki, stoliki, aby zagospodarować teren przy świetlicy. Na zakończenie festyn rodzinny, podczas którego zorganizowane było ognisko, konkursy, gry i zabawy rodzinne.

Rezultaty projektu

Poprzez realizację projektu 30 mieszkańców naszej miejscowości i okolic znalazło w sobie nowe talenty, pasje, zainteresowania. Zintegrowała się młodzież, dzieci i dorośli mieszkańcy Grodziska i okolic. Pobudziła się aktywność rodzin i integracja we wspólnych działaniach, w zagospodarowaniu czasu wolnego. Osoby które wzięły udział w festynie ok. 150 osób zainteresowało się działaniami na rzecz dobra wspólnego i integracji.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami były: 30 osób biorących udział w zajęciach z terenu miejscowości Grodzisko i terenu Gminy Banie Mazurskie oraz pośrednio ok. 150 osób z terenu miejscowości Grodzisko i terenu Gminy Banie Mazurskie biorących udział w festynie.

Partnerzy w realizacji projektu

GOKiP Banie Mazurskie, miejscowi przedsiębiorcy i mieszkańcy, Radni Gminy Banie Mazurskie, Gmina Banie Mazurskie