Mapa strony

ZLOT BOSOWISKO – ZLOT BOSEJ STOPY

Logotyp Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek”

Cel projektu

Poszerzenie idei ekologicznego życia wraz z praktyczną nauką wdrażania związanych z nim zasad.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Wspólne warsztaty wytwarzania ekologicznej żywności, pokazy i wykłady połączone z zabawą.

Rezultaty projektu

  • Integracja lokalnej społeczności
  • Kształcenie umiejętności współpracy dla dobra ogółu
  • Ujawnienie potencjału ludzi ze wsi
  • Dla ogółu uczestników: pokazanie innych możliwości aktywnego spędzania czasu z pożytkiem dla środowiska

Odbiorcy projektu

Przede wszystkim mieszkańcy wsi, ale także miasteczek.

Partnerzy w realizacji projektu

Gmina, Stowarzyszenia, Centrum Kulturalno-Biblioteczne, przedsiębiorcy