Mapa strony

Złapani w sieć, mydło i pachnidło w Gminie Dragacz

Logotyp Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości”

Cel projektu

Projekt miał na celu zaktywizowanie i zintegrowanie mieszkańców Gminy Dragacz, zaznajomienie ich z nowymi technologiami, zapewnienie możliwości samorozwoju poprzez rozwój pasji osobom wykluczonym społecznie.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Działania były realizowane przez szkolenia i warsztaty:

  1. ZŁAPANI W SOŁECKĄ SIEĆ – szkolenia dla chętnych dotyczące tworzenia strony internetowej, fanpage na Facebooku; praw autorskich, tworzenia grafik, podstawowej obróbki wideo, publikacji w Internecie;
  2. KLUB PASJONATÓW RĘKODZIEŁA – warsztaty rękodzieła tradycyjnego; warsztaty rękodzieła – nowe trendy (mydlarskie, świec, Art-Deco, recyklingu, dekorowania potraw);
  3. ZADBAJMY O SWOJE PODWÓRKO – zagospodarowanie przestrzeni wokół świetlicy, malowanie świetlicy; warsztaty kroju i szycia dla mieszkanek Sołectwa Mniszek – powstały zasłony;
  4. PODSUMOWANIE PROJEKTU – projekt wzbudził ogromne zainteresowanie.

Rezultaty projektu

Rezultatem projektu jest integracja społeczna wokół tematu rękodzieła artystycznego mieszkańców gminy. Potencjał osób, które kultywują stare metody rękodzielnicze traktujemy jako dobro wspólne, które dzięki przekazywaniu tradycyjnych umiejętności młodemu pokoleniu zostanie pomnożone. Zapoznanie uczestników z nowymi technikami rękodzieła i trendami w sztuce kulinarnej jest ogromną wartością wymiany doświadczeń. Umocnione zostały więzi międzypokoleniowe. Zadbaliśmy również o dobro wspólne w świetlicy.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli mieszkańcy gminy Dragacz. Na wszystkich płaszczyznach realizacji projektu dochodziło do integracji międzypokoleniowej. Atrakcyjne warsztaty i spotkania sprawiły, że uczestniczyły w nich dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy – następowała ciągła wymiana doświadczeń.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami byli przedstawiciele samorządu gminnego gminy Dragacz – sołtysi, radni, Urząd Gminy w Dragaczu. Poszczególni członkowie różnych stowarzyszeń – Emic, Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Dragacz, Mobilni Doradcy FRSI, Latarnicy, Liderka PAFW.