Mapa strony

Ziemia – kocham, nie niszczę, nie zaśmiecam!

Logotyp Centrum Inicjatyw Lokalnych

Cel projektu

Celem projektu było podniesienie świadomości ekologicznej uczniów gimnazjum, ich rodzin i mieszkańców gminy Kroczyce poprzez realizację zamierzonych zadań.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu grupa wolontariuszy zrealizowała następujące działania:

  • zaprojektowanie i wykonanie 4 tablic o tematyce ekologicznej;
  • zaprojektowanie ścieżki edukacyjnej, na której znajdują się tablice ekologiczne;
  • zorganizowanie konkursu wiedzy ekologicznej, zakup nagród i wręczenie na uroczystym apelu podczas otwarcia ścieżki ekologicznej;
  • zakup produktów na uroczystość otwarcia ścieżki;
  • wykonanie gazetki tematycznej dotyczącej projektu.

Rezultaty projektu

Stworzyliśmy ścieżkę edukacyjną, na której znajdują się cztery tablice ekologiczne dotyczące segregacji śmieci, recyklingu, rozkładu śmieci w czasie oraz ochrony środowiska w gminie Kroczyce. Opracowane i wykonane zostało również logo projektu, rozprowadzane ulotki informacyjne wśród mieszkańców gminy. Zorganizowany został konkurs wiedzy ekologicznej. Stworzenie ścieżki edukacyjnej spowodowało wzrost świadomości ekologicznej wśród mieszkańców gminy oraz integrację lokalnej społeczności.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu są uczniowie gimnazjum, ich rodziny, mieszkańcy gminy Kroczyce oraz turyści.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami w realizacji naszego projektu byli:

  • Gimnazjum w Kroczycach
  • Urząd Gminy w Kroczycach Wydział Geodezjii
  • Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu