Mapa strony

Zielony zakątek – Polska Nowa Wieś dla ludzi i pszczół

Logotyp Partnerstwa Borów Niemodlińskich

Cel projektu

Ochrona pszczół, edukacja ekologiczna społeczności lokalnej, stworzenie zielonego miejsca spotkań i edukacji, integracja mieszkańców przy tworzeniu wspólnego projektu w Polskiej Nowej Wsi.

Działania zrealizowane w ramach projektu

 • Zorganizowanie spotkania w celu podzielenia się obowiązkami w ramach projektu.
 • Zakup roślin, tablic, hotelu dla owadów.
 • Budowa domków dla pszczół.
 • Zagospodarowanie terenu – mobilizacja mieszkańców.
 • Otwarcie placu.
 • Lekcje ekologiczne dla uczniów szkoły podstawowej i przedszkola.
 • Promocja projektu.

Rezultaty projektu

 • Miejsce spotkań o charakterze edukacyjnym, przyjazne środowisku i człowiekowi.
 • Wydarzenie plenerowe – otwarcie placu.
 • Akcja nasadzania roślin miododajnych, montowanie 6 tablic informacyjnych i jednego domku dla zapylaczy.
 • 2 lekcje ekologiczne dla dzieci.

Odbiorcy projektu

Projekt skierowany jest do całej społeczności – z utworzonego miejsca korzystają wszyscy mieszkańcy, poszerzając swoją wiedzę o pszczołach, ich roli w przyrodzie, organizują tu spotkania. Miejsce integruje i aktywizuje mieszkańców wokół wspólnego dobra.

Partnerzy w realizacji projektu

Urząd Gminy Komprachcice